Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira

Adresa: 31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik: Ivan Zadravec – 0989814646
Tajnik: Zlatko Novak – 098 9776372
Telefon/fax: 031 700-454
IBAN: HR982340009-1110020099
Broj MR : 14000669
RNO: 0127606
Registar ŠD: ŠU-14-05-00140/06
Matični broj: 03306259
OIB: 91269176393
e-mail: zajednica.bm@post.t-com.hr