Udruga prijatelji starih športova „Baranjske lege“ Beli Manastir

Adresa: 31300 Beli Manastir, Matije Gupca 23
Predsjednik: Jasna Filipović
e-mail: – jasnafilipovic@net.hr