Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom «Baranja“ Beli Manastir

Adresa: 31300 Beli Manastir, Valpovačka 1
Predsjednik: Miloš Vojtek – 0997996693
Tajnik: Držislav Šušak – 098458699
e-mail: – drzislav.susak@gmail.com