Orijentacijski klub »SOVA» Šećerana

Adresa: 31300 Beli Manastir, Radnička 8
Predsjednik: Dolores Pajčin – 091 1700 067
e-mail: npoksova@gmail.com