Zajednica športskih udruga Grada Belog Manastira

Adresa:31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik:Ivan Zadravec – 0989814646
Tajnik:Zlatko Novak – 098 9776372
Telefon/fax:031 700-454
e-mail:zajednica.bm@post.t-com.hr
IBAN:HR982340009-1110020099
Broj MR :14000669
RNO:0127606
Registar ŠD:ŠU-14-05-00140/06
Matični broj:03306259
OIB:91269176393