Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira

Adresa: 31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik: Ivan Zadravec – 0989814646
Tajnik: Zlatko Novak – 098 9776372
Telefon/fax: 031 700-454
e-mail: zajednica.bm@post.t-com.hr | zsubelimanastir@gmail.com
web: zsubm.hr
IBAN:HR982340009-1110020099
Broj MR :14000669
RNO:0127606
Registar ŠD:ŠU-14-05-00140/06
Matični broj:03306259
OIB:91269176393

1.Nogometno središte Beli Manastir

Adresa:31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik:Ivan Zadravec
Tajnik:Mario Kedmenec -0993326459
Telefon/fax:031 700-454
e-mail:ns.bm@post.t-com
web:nsbm.hr

2. Boćarski klub «VID»

Adresa:31300 Beli Manastir, Kralja Petra Svačića bb
Predsjednik:Bariša Boras – 0989122204
Telefon/fax:031 703 811
e-mail:barisaboras06@gmail.com
www:facebook.com

3. Gimnastičko društvo «Beli Manastir» Beli Manastir

Adresa:31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednica:
Dopredsjednik:
Renata Kočiš – 0989302110                                                                     Branko Slonja – 0912503926
Tajnica:Matea Vidović – 097 606 2498
e-mail:gimnastiika@gmail.com
www:facebook.com
4. Karate klub «Beli Manastir 98»
Adresa: 31300 Beli Manastir, Savska 1
Predsjednik: Igor Jakobfi -0981906959
Tajnik: Vedrana Stanković
Telefon/fax: 031 702-168
e-mail: karatebm98@gmail.com
www: facebook.com

5. Streljačka udruga «Mars» Beli Manastir

Adresa:31300 Beli Manastir, Šećerana ,Tina Ujevića 13
Predsjednik:Davor Krušelj – 098252609
Tajnik:Igor Smodej
Telefon/fax:031 735 300
e-mail:krušelj.davor@gmail.com
www:facebook.com
6. Ženski odbojkaški klub „Baranja“ Beli Manastir
Adresa: 31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik: Dopredsjednica: Joško Hatvalić – 0915358882                                                                   Vlasta Kajtar
Telefon/fax: 0915358882
e-mail: hatwall@gmail.com
www: facebook.com

7. Rukometni klub «Baranja-Beli Manastir»

Adresa:31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednica:Anja Nemet – 0957581384
Dopredsjednik:Dražen Mikec – 098502633
e-mail:zrkbaranjabm@gmail.com
www:facebook.com

8. Košarkaški klub «Beli Manastir»

Adresa:31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik:Želimir Zagrajski – 0976326054
Tajnik: 
Telefon/fax:031 701 632
e-mail:

kkbelimanastir@gmail.com

9. Šahovski klub «Beli Manastir»

Adresa:31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik:Ivan Doboš – 099 7334 610
Tajnik:
e-mail:ivandobos@optinet.hr

10. Športsko ribolovno društvo «Smuđ» Beli Manastir

Adresa:31300 Beli Manastir, Svetog Martina 3
Predsjednik:Željko Mumlek – 099 218 1528
Tajnik:

e-mail:
Stanko Musa

zsrdbaranja@gmail.com

11. Športsko ribolovno društvo «Šaran» Šećerana

Adresa:31300 Beli Manastir, Žrtava domovinskog rata 20
Predsjednik:Dario Vargek – 098786540
Tajnik:Mihael Horvatić -099 8854 599
e-mail:mikaa713@gmail.com
12. Športski nogometni klub «Baranja-Belje»
Adresa: 31300 Beli Manastir, Kralja Petra Krešimira IV broj 10
Predsjednik: Hrvoje Đurin – 0993554118
Tajnik:
e-mail: snkbaranjabelje@gmail.com
www: facebook.com
13. Nogometni klub «Croatia»
Adresa: 31301 Branjin Vrh, A.Kovačića 1
Predsjednik Dražen Peter – 095 8628 351
e-mail: volimoklape@gmail.com
www: facebook.com

14. Školski športski savez grada Belog Manastira

Adresa:31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednica:Vlasta Kajtar – 0992132189
Tajnik: Ivan Mazur
e-mail:vkajtar@gmail.com

15. Udruga prijatelja starih športova Baranjske lege

Adresa:31300 Beli Manastir, Vladimira Nazora 29
Predsjednica:Jasna Filipović – 0996755523
e-mail:baranjskelege1@gmail.com
16. SKOK KLUB športska rekreacija i ples
Adresa: 31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednica: Ivana Štibi – 0995777544
Dopredsjednica: Ivona Čutoraš –
e-mail: skoksrp@gmail.com
www: facebook.com
17. Boksački klub Beli Manastir
Adresa: 31300 Beli Manastir, Savska 1
Predsjednik: Tajnik: Dalibor Svetličić – 0914035784 Karlo Svetličić – 0957610004
e-mail: boxklubbm@gmail.com
www: facebook.com
18. Kuglački klub Beli Manastir
Adresa: 31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednica: Mirela König – 0994659733
e-mail: kuglackiklubbelimanastir@gmail.com
www: facebook.com

19. Fitnes centar Baranja Gym

Adresa:31300 Šećerana, Izidora Kršnjavoga 2
Predsjednik:Krešimir Sagaj –
e-mail:ramsesstubborn@gmail.com
www:facebook.com