Boksački klub «Beli Manastir»

Adresa: 31300 Beli Manastir, Savska 1
Predsjednik: Dario Svetličić -098654294
Tajnik: Lea Bijelić
e-mail: – vedranax@yahoo.com