Gimnastičko društvo «Beli Manastir» Beli Manastir

Adresa: 31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik: Damir Paulić – 091 461 6730
Tajnik: Matea Vidović – 097 606 2498
e-mail: gimnastiika.bm@gmail.com