POZIV NA AKTIVNO SUDJELOVANJE U SPORTSKO – REKREACIJSKIM AKTIVNOSTIMA KOJE PROVODE ŠPORTSKE UDRUGE GRADA BELOG MANASTIRA

Zsubmhr/ 17 ožujka, 2022

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA

Školska 3, Tel. 031 700 454

OIB 91269176393

https://zsubm.hr/

e-mail: zajednica.bm@post.t-com.hr

Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira, osnovana sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama Republike Hrvatske, krovna je organizacija u sustavu športa na području Grada Belog Manastira.

Zajednica pruža športskim udrugama s područja Grada Belog Manastira, svu potrebnu stručnu pomoć od osnivanja, uključivanja u natjecanja, te pomoć u svezi funkcioniranja sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske za neprofitne organizacije.

Zajednica surađuje i s ostalim jedinicama lokalne samouprave u provođenju programa športa kroz programske sadržaje koji obuhvaćaju:

 • poticanje, promicanje i očuvanje športa
 • provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
 • djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštite sportaša,
 • zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina, značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborate i studija u funkciji razvoja sporta

Navedeni programski sadržaji služe za postizanje slijedećih ciljeva:

– podizanje kvalitete belomanastirskog športa, koja potiče razvoj športa i doprinosi povećanju ugleda

Grada Belog Manastira

– ulaganje u razvoj mladih športaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg

športskog usavršavanja, odnosno očuvanja postignute razine kvalitete belomanastirskog športa

– ulaganje u šport djece, mladeži i studenata kroz programe školskih i van nastavnih aktivnosti, te

učinkovitija  organizacija športskih sadržaja, posebice kroz programe školskih športskih društava i

športske obuke neplivača.

– poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za rad klubova i pripremu športaša u kolektivnim i individualnim

športovima

– poticanje građana na bavljenje športsko-rekreacijskim aktivnostima i sudjelovanje u razvojnim projektima

športske rekreacije

– skrb za šport i rekreaciju osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odgovarajućim športskim

programima

– osiguranje kvalitetnog djelovanja ureda Zajednice športskih udruga i granskog športskog saveza

– osigurati i poboljšati skrb o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti

– školovanja osoba u sustavu športa, edukacije postojećih stručnih osoba i unaprjeđenje stručnog rada u

športskim udrugama

– usavršavanje i praćenje informacijske, izdavačke i promidžbene djelatnosti u sustavu športa

– promicanje ugleda Grada Belog Manastira, organizacijom domaćih i međunarodnih športskih priredbi

Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira ima 25 članica – registriranih sportskih udruga, koje organizirano provode Program javnih potreba u športu i omogućuju djeci, mladeži i odraslima da se bave sportskim i rekreacijskim aktivnostima u 15 sportskih grana:

Boćanje

Boks

Bowling

Gimnastika

Karate

Košarka

Kuglanje

Nogomet

Odbojka

Orijentacijsko trčanje

Rukomet

Stolni tenis

Streljaštvo

Šah

Športski ribolov

Sportska rekreacija i ples

Fitnes centar Baranja Gym

Sportske udruge grada Belog Manastira su aktivno uključene u granske sportske saveze, putem kojih se organiziraju sportska natjecanja u okviru krovnih sportskih saveza na razini Republike Hrvatske.

Sportske udruge  provode sportsku pripremu i sportska natjecanja,  domaća i međunarodna, koja mogu biti različitih karaktera, prijateljska, prvenstvena, KUP, turnire, utrke, sportska rekreacija  i dr.

Sve navedeno sportske udruge grada Belog Manastira, ostvaruju na postojećoj sportskoj infrastrukturi koji podrazumijevaju  sportske terene na otvorenom prostoru, te sportske terene u sportskim objektima u zatvorenom prostoru, a koji postoje u Gradu Belom Manastiru, a to su:

 1. Nogometni stadion u prigradskom naselju Šećerana
 2. Nogometno igralište u prigradskom naselju Branjin Vrh
 3. Bowling – 4 staze u prigradskom naselju Šećerana
 4. Boćarsko igralište u Belom Manastiru
 5. Nastavno sportska dvorana Beli Manastir /Rukomet, košarka, odbojka, boks, karate, šah,

gimnastika, stolni tenis i mali nogomet, sportska rekreacija/

 1. Gradski bazeni Beli Manastir /badminton, odbojka na pijesku, plivanje, košarka,mali nogomet/
 2. Gradski sportski park /U IZGRADNJI /

– nogometni stadion s natkrivenom tribinom za gledatelje, dva nogometna

Igrališta s rasvjetom, svlačionice, kupaonice, sanitarni čvorovi/, atletska staza, trim staza,

dva teniska terena, multifunkcionalno igralište

/Košarka, odbojka, rukomet, mali nogomet/ i

 

 1. Sportski tereni na otvorenom u Belom Manastiru:

– Ulica Julija Klovića /košarka, mali nogomet/

– Ulica Petra Preradovića /košarka, mali nogomet/

– Ulica Ivana Gorana Kovačića – Šumarina – /mali nogomet – umjetna trava/

– Školska ulica – dvorište srednje škole /Košarka, mali nogomet, odbojka na pijesku,

fitnes na otvorenom/

 1. – Ulica kralja Petra Svačića, Fitnes centar Baranja Gym
 2. Biciklističke staze i rute
 3. Dječja multifunkcionalna igrališta

Naravno da sportske udruge, svoj razvoj ostvaruju, zahvaljujući širokom spektru sportske infrastrukture koja postoji u gradu Belom Manastiru.

Daljnji razvoj sporta će se dogoditi dovršetkom izgradnje Gradskog sportskog parka.

Svi navedeni sportski sadržaji, omogućuju prvenstveno djeci, mladima i odraslima grada Belog Manastira bavljenje sportom i sportsko-rekreacijskim aktivnostima, kao i ostalim posjetiteljima koji dođu u naš Grad kao turisti.

Grad Beli Manastir ima pripremljene i druge projekte za razvoj sportske infrastrukture /Mali nogomet, Boćanje, Kuglanje/ i vjerujemo da će se u budućem razdoblju i taj projekt realizirati,

a sve to zahvaljujući, čelnicima grada Belog Manastira i Gradskom Vijeću koji daju potporu razvoju sporta na području Grada Belog Manastira.

Pozivamo roditelje da svoju djecu uključe u aktivno bavljenje sportom u sportske udruge grada Belog Manastira, kako bi od najranije dobi počeli s tjelovježbom i boravkom na otvorenom, a pogotovo u današnje vrijeme, kada djeca većinu dana provode sjedeći, kako za vrijeme pohađanja nastave u školama, tako i nakon povratka kući, preostalo vrijeme provode gledajući tv program, igrajući se na računalima ili  mobitelima i tako ostaju u zatvorenom prostoru, što sigurno neće razvijati njihove funkcionalne i motoričke sposobnosti, a sve to se kasnije pokaže u vidu /pretilosti, slabog imuniteta, nespretnost, slaba pokretljivost i koordinacija i drugi niz poteškoća u njihovom tjelesnom razvoju.

Sve ovo Vi znate i vrijeme je da se pokrenete, jer bavljenje sportom i sportskom rekreacijom  je izuzetno važno, ne samo zbog dužeg očuvanja funkcionalnosti našeg tijela, već ćete vježbanjem i psihički i mentalno postati bolji, brži, jači i u konačnici ćete biti otporniji – zdraviji, te ćete lakše realizirati svakodnevne obveze, kako na radnom mjestu, tako i u privatnom životu, jer sportska aktivnost izaziva pozitivne emocije i nadahnjuje nas da postignemo zadane ciljeve.

ZATO NEMOJTE ČEKATI, DOĐITE ODMAH I UKLJUČITE SE  U SPORTSKE AKTIVNOSTI KOJE PROVODE SPORTSKE UDRUGE GRADA BELOG MANASTIRA, RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU.

Sve informacije možete dobiti na telefon 031 700 454, mob. 0989776372 ili putem e-pošte: zajednica.bm@post.t-com.hr ili dođite osobno u Ured Zajednice športskih udruga grada Belog Manastira, Školska 3, 31300 Beli Manastir /nastavno-sportska dvorana/.

Zajednica športskih udruga Grada Belog Manastira

Glavni tajnik                                                                           Predsjednik

Zlatko Novak,prof.                                                                Ivan Zadravec