Mario Kedmenec/ listopad 28, 2020/ Nogometno središte/ 0 comments

U P U T E
o organizaciji utakmica HNL i ŽNS natjecanja
u natjecateljskoj godini 2020. / 2021.
I. Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj,
natjecanja u svim stupnjevima HNL-a i ŢNS-a trebaju se organizirati prema
slijedećim uputama.
1. Klub je duţan u cijelosti poštivati Preporuke HZJZ i Stoţera civilne zaštite
R.H. za odrţavanje športskih natjecanja na otvorenom bez prisutnosti gledateljstva
od 25.10.2020. godine.
2. Sukladno preporuci iz točke 1. ovih uputa na utakmicama ne smije biti
gledatelja osim onog broja članova klubova i sluţbenih osoba navedenih u
Propozicijama natjecanja i odluci Povjerenika za svaku razinu, a sve takve osobe
moraju biti evidentirane na ulazu u objekt (igralište – stadion). Za SVAKU OSOBU
(igrač, sl. osoba, članovi kluba, novinari i ost.) prisutnu na stadionu (igralištu)
obavezno je na ulazu mjerenje temperature, te uzeti slijedeće podatke; ime,
prezime i broj telefona.
3. Klub domaćin obavezan je odrediti odgovornu osobu za provođenje
epidemioloških mjera na utakmicama, koja će sukladno odredbama iz točke 1. i
točke 2. ovih uputa nadzirati i biti odgovorna za njihovo sprovođenje, te biti delegatu
utakmice na usluzi prije, tijekom i nakon utakmice.
4. Svaki klub je obavezan dostaviti podatke Povjereniku lige o imenovanoj
odgovornoj osobi za provođenje epidemioloških mjera na utakmicama.
5. Klub domaćin duţan je prikupljene podatke iz točke 2. ovih uputa čuvati
najmanje 20. dana od dana odigravanja utakmice.
6. U slučaju bilo kakvih promjena odluka ili preporuka HZJZ i Stoţera civilne
zaštite RH, klubovi su duţni pridrţavati se istih u cijelosti, a o istom će biti
obavješteni od strane HNS-a i Povjerenika za natjecanje.
7. Provođenje navedenih uputa na utakmici kontrolira delegat utakmice.
II. Klubovi su se duţni pridrţavati ovih uputa od 26.10.2020. do dalnjeg.
Koordinator natjecanja : Izvršni direktor :
Neven Šprajcer, v.r. Marijan Kustić, v.r.

Odluka – okupljanja 26.10.2020.

UPUTE za organizaciju utakmica na svim razinama

Share this Post

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*
*