Mario Kedmenec/ listopad 15, 2020/ Nogometno središte/ 0 comments

OBAVIJEST – podnošenje zahtjeva za odobrenje međ. transfera igrača prije završetka ljetnog p.r. 19.10.2020

Ulica grada Vukovara 269 A
10000 Zagreb – Hrvatska
tel: +385 1 2361 555
e-mail: international@hns-cff.hr
OBAVIJEST
Odjela za međunarodne poslove i licenciranje HNS-a
u vezi
PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE
MEĐUNARODNIH TRANSFERA IGRAČA
PRIJE ZAVRŠETKA LJETNOG PRIJELAZNOG ROKA HNS-a, 19.10.2020.
Niže navedene dokumente za punoljetne igrače/igračice
potrebno je dostaviti
isključivo u PDF obliku
na email adresu: international@hns-cff.hr
najkasnije do ponedjeljka, 19.10.2020. do 16 sati
ZA PUNOLJETNOG IGRAČA/IGRAČICU koji će u novom klubu biti registriran
u statusu PROFESIONALCA:
1. Zahtjev za odobrenje međunarodnog transfera igrača (Obrazac 1), koji vam je
dostupan na sljedećoj poveznici: https://hns-cff.hr/hns/medjunarodni-transferi/
NAPOMENA:
Zahtjev mogu podnijeti isključivo klubovi koji imaju korisnički račun za FIFA TMS sustav.
Do ranije navedenog roka, klubovi su obvezni u FIFA TMS sustav unijeti transfernu
instrukciju za međunarodni transfer igrača.
ZA PUNOLJETNOG IGRAČA/IGRAČICU koji će u novom klubu biti registriran
u statusu AMATERA:
1. Zahtjev za odobrenje međunarodnog transfera igrača (Obrazac 1), koji vam je
dostupan na sljedećoj poveznici: https://hns-cff.hr/hns/medjunarodni-transferi/
2. Kopija putovnice ili osobne iskaznice igrača – OBVEZNI PRIVITAK zahtjevu
Zahtjev koji nije u cijelosti ispunjen i potpisan i/ili kojem nije priložena kopija
putovnice ili osobne iskaznice, smatra se NEPOTPUNIM te se po takvom zahtjevu neće
postupati.
Ulica grada Vukovara 269 A
10000 Zagreb – Hrvatska
tel: +385 1 2361 555
e-mail: international@hns-cff.hr
NAPOMENE:
Do ranije navedenog roka, klubovi koji imaju korisnički račun za FIFA TMS sustav obvezni
su u FIFA TMS sustav unijeti transfernu instrukciju za međunarodni transfer igrača.
Napominjemo da je prilikom unosa instrukcije iznimno važno unijeti točne podatke jer
će u slučaju unosa netočnih podataka instrukcija biti poništena te će biti potrebno unijeti
novu transfernu instrukciju. Osobito je važno točno odgovoriti na sljedeće pitanje:
1) Will the player play in competitions in which only amateurs participate, on the basis
of art. 6 par. 4 of the Regulations?
Klubovi Prve i Druge HNL trebaju odgovoriti NO, a klubovi Treće i nižih liga YES.
Za sve druge klubove koji nemaju korisnički račun za FIFA TMS sustav, transferne
instrukcije za međunarodne transfere igrača unosi HNS.
Molimo da osobito obratite pozornost na sljedeće podatke te da iste provjerite prije
slanja zahtjeva jer, ako su isti netočni, relevantni Savez može poništiti/zatražiti
poništenje transferne instrukcije te će istu biti potrebno ponovno unositi:
– NAZIV BIVŠEG KLUBA (Molimo provjerite s igračem u kojem je klubu igrao jer
posljednje navedeni inozemni klub u COMET sustavu ne mora biti relevantan. Naime,
COMET sustav ne sadrži informacije o daljnjim transferima igrača između inozemnih
klubova nakon transfera iz hrvatskog kluba u inozemstvo.)
– STATUS IGRAČA U BIVŠEM KLUBU
ZA MALOLJETNOG IGRAČA/IGRAČICU za kojeg zahtjev podnosi klub I. i II. HNL,
I. HNLŽ, I. HMNL:
1. Zahtjev za odobrenje međunarodnog transfera igrača (Obrazac 1), koji vam je
dostupan na sljedećoj poveznici: https://hns-cff.hr/hns/medjunarodni-transferi/
2. Svi obvezni dokumenti navedeni u dokumentu „Zaštita maloljetnika – FIFA
postupci“, koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://hns-cff.hr/hns/medjunarodnitransferi/ – Transferi maloljetnih igrača, ovisno o izuzeću prema kojem se zahtjev
podnosi.
Ulica grada Vukovara 269 A
10000 Zagreb – Hrvatska
tel: +385 1 2361 555
e-mail: international@hns-cff.hr
Ranije navedene dokumente potrebno je dostaviti isključivo u PDF obliku na email
adresu: vlatka.jandel@hns-cff.hr, najkasnije do petka, 16.10.2020.
Prema tome, nemojte zahtjeve i dokumente dostavljati poštom ili kurirskom
dostavom.
Napomena:
Klubovi koji imaju korisnički račun za FIFA TMS sustav obvezni su unijeti transfernu
instrukciju što je prije moguće, ali najkasnije posljednjeg dana prijelaznog roka HNS-a,
odnosno u ponedjeljak, 19.10.2020. Transfernu instrukciju potrebno je ostaviti u statusu
“Pending”, odnosno ne potvrditi ju. Transfernu instrukciju bit će potrebno potvrditi u
slučaju pozitivne odluke FIFA-e o međunarodnom transferu maloljetnog igrača.
ZA MALOLJETNOG IGRAČA/IGRAČICU za kojeg zahtjev podnosi klub III. HNL, II.
HNLŽ, II. HMNL i nižih liga:
1. Zahtjev za odobrenje međunarodnog transfera igrača (Obrazac 1), koji vam je
dostupan na sljedećoj poveznici: https://hns-cff.hr/hns/medjunarodni-transferi/
2. Kopija putovnice ili osobne iskaznice igrača – OBVEZNI PRIVITAK zahtjevu
3. Dokumenti u skladu s odgovarajućim popisom „Zaštita maloljetnika – FIFA
postupci“ – 19 2 a) ili 19 2 c)
Ranije navedene dokumente potrebno je dostaviti isključivo u PDF obliku na email
adresu: international@hns-cff.hr, najkasnije do petka, 16.10.2020.
Prema tome, nemojte zahtjeve i dokumente dostavljati poštom ili kurirskom
dostavom.
Svi obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje međunarodnog
transfera igrača navedeni su u popisima „Zaštita maloljetnika – FIFA postupci“, koji se
nalaze na sljedećoj poveznici: https://hns-cff.hr/hns/medjunarodni-transferi/- Transferi
maloljetnih igrača, ovisno o izuzeću prema kojem se zahtjev podnosi.
Obvezni dokumenti trebaju biti skenirani prema kategoriji dokumenta i isključivo u PDF
obliku te razumljivo imenovani:
Npr. Dokaz o datumu rođenja igrača – Marko Marić
– potrebno je skenirati dokument uz prijevod i imenovati ga: Dokaz o datumu rođenja
igrača – Marko Marić
Ulica grada Vukovara 269 A
10000 Zagreb – Hrvatska
tel: +385 1 2361 555
e-mail: international@hns-cff.hr
Zahtjev koji nije u cijelosti ispunjen i potpisan i/ili kojem nisu priloženi obvezni
dokumenti smatra se NEPOTPUNIM te se po takvom zahtjevu neće postupati.
NAPOMENA:
Dokumente je potrebno dostaviti za OBA roditelja. Ukoliko su roditelji rastavljeni,
potrebno je dostaviti relevantnu odluku nadležnog tijela. Također, ukoliko se radi o
specifičnoj situaciji – pr. preselio se samo jedan roditelj ili jedan od roditelja nije zaposlen,
isto je potrebno objasniti u IZJAVI roditelja. Svaka IZJAVA mora biti ovjerena kod javnog
bilježnika.

 

Share this Post

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*
*