JAVNI POZIV športskim udrugama za prijavljivanje Programa javnih potreba u športu za 2019.godinu

Zsubmhr/ 16 kolovoza, 2018

Poštovani,

pozivamo športske udruge i športske gradske saveze, Grada Belog Manastira da najkasnije

do 10.rujna 2018. godine na propisanim obrascima:

  • Obrazac prijave programa športa za 2019.godinu
  • Obrazac proračuna /plan prihoda i rashoda/ za realizaciju programa športa za 2019.godinu u privitku ove obavijesti)

dostave programe javnih potreba u športu za 2019.godinu, koje će Zajednica športskih udruga Grada Belog Manastira objediniti i dostaviti Gradu Belom Manastiru na uvrštenje u Proračun za 2019.godinu.

Zajednica športskih udruga Grada Belog Manastira će nakon zaprimanja prijava programa javnih potreba o športu Gradu Belom Manastiru dostaviti objedinjeni program javnih potreba u športu za 2019.godinu.

Nakon donošenja Proračuna Grada Belog Manastira za 2019.godinu i saznanja o ukupnom iznosu financijskih sredstava predviđenih za sufinanciranje Programa javnih potreba u športu u 2019.godini, Zajednica će  objaviti Javni natječaj, sukladno svim važećim propisima Republike Hrvatske /Zakon o športu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015/, na koje će se športske udruge moći javiti radi sufinanciranja njihovih programa športa u 2019. godini putem Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

S poštovanjem.

Zajednica športskih udruga Grada Belog Manastira.

Ivan Zadravec, predsjednik

Zlatko Novak,prof. – glavni tajnik

 

 

Linkovi za preuzimanje obrazaca:

  1. Javni poziv za prijavljivanje programa javnih potreba u športu Grada Belog Manastira u 2019

      2. Obrazac – PRIJAVA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 2019.g

       3. Obrazac proračuna – program javnih potreba u sportu 2019