Školski športski savez grada Belog Manastira

Adresa: 31300 Beli Manastir, Školska 3
Predsjednik: Veljko Frank – 098338528
Tajnik: Janoš Boni
e-mail: ss-beli-manastir-501skole.t-com.hr